- . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - , ( ), (2017);
- , / ;
- , ;
- , , , ;

Premium .

*
*
*
*

:

Ołowczyce (Otołczyce). Kościół parafialny p. w. Różańca N.M.P., murowany, ufundowany w XVII w.; zagarnięty przez prawosławnych w 1867 r., rewindykowany w 1923 r. Odrestaurowany sumptem parafian, za staraniem Proboszcza Ks. Kazimierza Dymitrowicza w 1926 r.

Odpust zupełny w dzień Św. Różańca N.M.P.
Administrator Ks. Paweł Makowski.
Liczba parafjan około 250.
Urz. poczt. Porzecze nad Jasiołdą 6 klm. St. kol. Mołotkowize 8 klm. oraz st. kol. wąskotorowej Porzecze 7 klm.
Kaplica w Krotowie, drewniana.

Osiedla: Otołczyce, Bohryłówka 24 klm., Bohryny 12, Dąbrowa 10, Dostojewo 7, Karolinek 1 i pół, Korzeniów 5, Krotów 10, Merczyce 9, Półkotycze 6, Rudka 4, Skoratycze 3, Weleśnica 7, Wólka Dostojewska 7.
Sąsiednie kościoły parafialne: Ochów 12 klm., Pińsk 25, Porzecze 4.

Zrodło: SPIS KOŚCIOŁÓW i DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI PIŃSKIEJ w R. P. 1933 i 1934. PIŃSK - 1933