gubernia mińska

Przynależność administracyjna

Stare mapy guberni mińskiej, XVIII-XIX w.

Podział administracyjny guberni mińskiej

Herb guberni mińskiejGdy w 1793 województwo mińskie przeszło za kordon, przy drugim rozbiorze Polski, ustanowione zostało namiestnictwo mińskie. Od 1842 i do 1919 gubernia mińska dzieliła się na 9 powiatów: miński, bobrujski, borysowski, ihumeński, mozyrski, nowogródzki, piński, rzeczycki i słucki, 207 gmin wiejskich (9 084 wsi).

Mapa guberni mińskiej

Gubernia mińska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Ludność

W 1884 wynosiła 1 591 767. Według narodowości: białorusinów i czarnorusinów około 60%, polaków około 20%, żydów - 18%, wielkorusów rozkolników około 0,5%, cudzoziemców około 0,4%, tatarów około 0,2%. Według stanów: włościan około 63%, mieszczan 25,7%, szlachty 3,6% (po roku 1863 wiele szlachty załączono do włościan), wojskowych 6,6%.

W 1884 r. według wyznań: prawosławni 1 109 127, katolicy 162 442, ewang.-reform. augsb. 5 925, starowierów 8 618, żydów 301 347 i mahometan 4 312. W mińskiej guberni była tylko 1 parafia ewang.-augsb. w Mińsku i 3 ewang.-ref.: Słuck, Kopyl, Kojdanów. Żydowskich domów modlitwy 520, synagog 44, szkół 232; meczetów 9.

Przemysł fabryczny i środki komunikacyi

Na początku 1883 było w guberni 618 fabryk, z tych 137 w miastach, 481 w powiatach. W 1871 zbudowano drogę żelazną moskiewsko-brzeską (w kierunku z północy na południe). Dr. żel. lipawo-romenska, zbudowana w 1873 (w kiernnku od zachodu na wschód i północ.-wschód). Żabińsko-pińska zbudowana w 1883 i łączy Pińsk z dr. żel. moskiewsko-brzeską. Inne, jak np. mająca połączyć stacyą Baranowicze z Wilnem i Pińsk z Równem są jeszcze w robocie. Szosa moskiewsko-warszawska przecina gubernią prawie na pół w kierunku zach.-wsch., przechodząc przez miasta powiatowe Słuck i Bobrujsk.

Ważniejsi ludzie z obszaru guberni mińskiej

Bohuszewicz Stanisław (poseł na sejm w 1793 r.), Borowski Leon (prof.), Bochwic Floryan (filozof), Chodkiewicz Jan Karol (hetman), Czeczot Jan (poeta), Chodźko Jan, Chreptowiczowie Joachim i Adam, Chmara Adam (ostatni wojewoda miński), Czapski Emeryk (numizmatyk), Domejko Ignacy (przyrodnik), Dybowski Benedykt (przyrodnik i podróżnik), Horwat Stanisław (filantrop), Jeleński Antoni (filantrop), Jelski Włodzimierz (uczony), Jelski Michał (muzyk), Jelski Konstanty (przyrodnik), Januszkiewiczowie Adolf i Eustachy, Jewłaszewski (pamiętnikarz), Korsak (poseł nowogr. 1793 r.), Korsak Julian (poeta), Kondratowicz Ludwik (Syrokomla), Krasiński Henryk, Kościuszko Tadeusz (pobierał nauki w Pińsku), Lejbowicz Herszko (rytownik), Massalscy Tomasz i Józef, Moniuszkowie Dominik, Kazimierz i Stanisław (muzyk), Marcinkiewicz Wincenty, Mickiewicz Adam, Niesiołowski Józef, Naruszewicz Adam (pobierał nauki w Pińsku), Ogiński Michał hetman w. lit., Oskierko Aleksander, Obuchowicz (pamiętnikarz), Pietkiewiczowie Adam (Pług) i Feliks, Prozor Karol, Rejtan Tadeusz, Skirmuntowie Konstanty i Kazimierz (obywatele i filantropi), Skirmuntowa Helena (rzeźbiarka), Slizień Rafał (rzeźbiarz), Szyszko Michał (uczony), Wańkowicz Jan (entomalog), Zań Tomasz i w. in.

Gubernia mińska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

хочу узнать о родителях и родственниках моей бабушки юшкевич февронья васильевна 1895-16.06.1985гг.девичья фамилия широкая.проживала в михалева-3 муж василий григорьевич 1885-19.05.1956гг... > > >
работаю в клубе и для проведения праздника деревни хочу знать больше информации про свою деревню Озерница, что бы написать сценарий проведения праздника ... > > >
Добрый день.
Интересует семья Лисовских из д. Плебанцы. Мой дед, Александр Петрович, родился в 1931. Его отец , петр Фомич (1900г.р.) Мать Звали надежда и была у деда сестра Нина. Может кто сможет подсказать ?... > > >
В 1935 году деревянный архив сгорел вместе со всеми документами. Поджигателем был один из прихожан.... > > >
Метрических книг по Першайскому костёлу нет и никто не знает, где они. Похозяйственные книги есть в архиве Молодечно. Ещё есть списки избирателей в сейм и сенат Польши по гмине Першай за 1935 год.... > > >
В списках избирателей в сейм и сенат Польши за 1935 год числятся Душкевич Стэфан 1904 года, жена Эмилия 1906 года, сестра Эмилия 1902 года, Розалия 1880 года, Феликс 1902 года, Анна 1893 года. Возможно это не всё. Списки избирателей в архиве Молодечно. Фонд 396, опись 1.... > > >
Вся информация есть в архиве города Молодечно. Название фонда BY ЗГАМол ф. 1020. Ссылка https://fk.archives.gov.by/fond/111432/
Удачи!... > > >
Ищу родственников по фамилии Зубаревич и Гулик родом из деревни Боськи, Пуховического района. Пробабушка Дарья Зубаревич (Гулик в замужестве) и прадед Герасим Гулик. ... > > >
Добрый день, Я хочу узнать свою историю, историю своих предков. Моя бабушка девичья фамилия Свиридова Мария Михайловна 1911 года рождения (далее по мужу Каранкевич). По моим данным, она родилась в деревне Козуличи. В какой-то момент их семья (я не знаю каким составом) перешли на Север, в город Тюмень. Моя мама 8-ой ребенок в семье родилась уже там. Пожалуйста, если у кого-то есть какая-то информация или весточка, где можно найти хоть какие-то зацепки истории, пожалуйста, отзовитесь!... > > >
Добрый день, Я хочу узнать свою историю, историю своих предков. Моя бабушка девичья фамилия Свиридова Мария Михайловна 1911 года рождения (далее по мужу Каранкевич). По моим данным, она родилась в деревне Козуличи. В какой-то момент их семья (я не знаю каким составом) перешли на Север, в город Тюмень. Моя мама 8-ой ребенок в семье родилась уже там. Пожалуйста, если у кого-то есть какая-то информация или весточка, где можно найти хоть какие-то зацепки истории, пожалуйста, отзовитесь!... > > >