Dziewiatówka - wieś w powiecie grodzieńskim wojewłdztwa białostockiego II Rzeczypospolitej. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
 -  w współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Dziewiatówka na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google Maps na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim (1900-x), II Rzeczypospolitej,
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Dziewiatówka na początku XX wieku
 - Dodaj nazwisko w tym miejsciuprzez jakie lata zachowały się księgi metrykalne o urodzeniu, o małżeństwie, o zmarłych z tej parafii;
- zespoł, inwentarz, sygn. i adres Archiwum, w którym przechowywane są księgi metrykalne;
- parafia katolicka, do której należał(a) wieś Dziewiatówka na początku XX wieku
- przez jakie lata zachowały się księgi metrykalne o urodzeniu, o małżeństwie, o zmarłych z tej parafii?;
- adres Archiwum, w którym przechowywane są księgi metrykalne (zespoł, inwentarz, sygn.);
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Witam,
poszukuję informacji na temat rodziny Koleśnik, która do 1958 roku mieszkała we wsi Dziewiatówka koło Grodna. Mój pradziadek nazywał się Adolf Koleśnik a jego żona Felicja (z domu Osnowczyk) ich synem był m.in. Feliks Koleśnik. Z kolei moi prapradziadkowie nazywali się najprawdopodobniej Ksawery Koleśnik i Michał Osnowczyk. Mój pradziadek miał najprawdopodobniej gospodarstwo w rejonach miejsca, w którym dzisiaj stoi Kościół Najświętszego Odkupiciela, chociaż nie jest to informacja w 100% pewna. Być może ktoś będzie potrafił to potwierdzić?
Jeśli ktoś posiada jakieś wiadomości na temat rodziny Koleśnik lub Osnowczyk to proszę o informacje. Może ktoś wie na jakim cmentarzu byli chowani mieszkańcy Dziewiatówki, może do tej pory ostały się jakieś groby tych rodzin.

Привет,
Я ищу информацию о семье Колесник, которая до 1958 года жила в селе Дзевиатовка близ Гродно. Мой прадед был Адольф Колесник и его жена Фелича (урожденная Основчик), их сын, среди прочего, Феликс Колесник. В свою очередь, мои пра-прабабушки и дедушки были, скорее всего, названы Ксавер Колесник (Ksawery Koleśnik) и Михал Основчик (Michał Osnowczyk). У моего прадеда, вероятно, был дом и поле в районах, где сегодня стоит Церковь Пресвятого Искупителя, хотя это не на 100% достоверная информация. Может быть, кто-то сможет это подтвердить?

Если у кого-нибудь есть новости о семье Колесник или Основчик, пожалуйста, дайте мне знать. Возможно, кто-то знает, на каком кладбище были погребены жители Дзяатовувки, может быть, до сих пор были некоторые могилы этих семей.
odpowiedź