województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

szukam rodziny Bogusz Antoni i Julia... > > >
szukam rodziny mojego ojca.Adam Żybort ur 24 grudzien 2008 wies łazduny .Dzieki za jakie kolwiek info
... > > >
Ищу информацию о рождении Николая Игнатьевича Марковского в Черемхе в середине XIXв.
Метрические книги Archiwum Państwowe w Białymstoku онлайн я видел.... > > >
Witam. Poszukuję informacji o przodkach Sosnowski Piotr i Sosnowska Józefa zd. Wołoćko lub Wołodźko a także Sawczyk Stanisław i Sawczyk Helena zd. Sosnowska .Mój dziadek Stanisław Sawczyk wyjechał do polski razem z babcią i jej rodzicami. Na białorusi zostawił rodzinę siostry Serafinę, Jadwigę. wiem ,że jakaś rodzina jest w Grodnie, Podbołociu, Mińsku. Proszę o podpowiedź jak mogę dotrzeć do informacji na temat przodków? ... > > >
На фотографии приходской Крестовоздвиженской церкви в Зельзине есть духовное лицо в светлой рясе и шляпе. Кто это? Только без гаданий. Есть ли какие более-менее достоверные сведения?... > > >
Где в настоящее время находятся или могут находиться метрические книги приходской Крестовоздвиженской церкви в Зельзине (о родившихся) за 1906-1910 годы? Если погибли, то по какой причине?... > > >
Здравствуйте меня интересует информация по деревне Конюхи
ищу архивы по рождению в 1928 году
Романец Александр Федорович
Ониферик Валентина Андреевна

и информация 1956 года деревня Конюхи запись о вступлении в брак
... > > >
Кумпель Михаил Кондратьевич

Родился в 1896 г., д. Горбачи Волковысского р-на Гродненской обл.; белорус; образование начальное; член ВКП(б) до 1936г.; проводник, Ж.д.ст. Минск. Проживал: Минск, ул. Чичеринская 21, кв2.
Арестован 19 ноября 1937 г.
Приговорен: Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР 17 декабря 1937 г., обв.: 66, 68, 71, 76 УК БССР - сотрудничество с разведорганами Польши.
Приговор: ВМН Расстрелян 27 декабря 1937 г. Место захоронения - г. Минск. Реабилитирован 18 мая 1959 г. Военный трибунал БВО

Источник: Белорусский "Мемориал"

Кумпель Петр Максимович

Родился в 1890 г., д. Горбачи, Свислочский р-н, Гродненская обл.; белорус; образование н/начальное; единоличное сельское хозяйство. Проживал: Гродненская обл., Свислочский р-н, д. Горбачи.
Арес... > > >
Здравствуйте! удалось ли вам найти что-то про Григория? моя прапрабабка, Елизавета Кумпель, родом из Ятовтов. С 1914 по 1920 так же с семьей жила в Челябинске. Ищу предков, возможно Григорий Кумпель ее отец или брат... > > >
W 1941 roku urodzil sie Tadeusz Podzunas (Podziunas)(zm.2007r) jak moge znalezc ten fakt na papierze, Pogorzelec ma w miejsce urodzenia. Dziekuje... > > >