województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Posiadam informacje na temat tych rodzin, 509704356... > > >
Добрый день, пани Наталья) Вообще-то тема захоронений советских воинов в Польше не так проста. После войны проводились перезахоронения небольших (одиночных) могил в большие братские. Но у поляков не было информации пофамильно ( в СССР ведь все секретно), поэтому большинство теперь безфамильнные. Нужно обращаться в Польский Красный Крест (ПКК). На основании ответа местные власти должны написать данные советского воина, и могила перестанет быть безымянной. Но ждать ответа придеться долго. Я жду четвертый год. Брат моей бабушки, Герой Советского Союза, могилу его я ещё не нашел. Жду и верю! Может у Вас ситуация проще. Удачи Вам!4xpvy... > > >
Здравствуйте, уважаемые паны!
Мой прадед Хейдар Василий Петрович 1904 (1905) года рождения был похоронен в деревне Вишнево Вельки Ломжинского района Белостокской области. Прадед мой родился в Белорусской ССР, Могилевской область, Кличевский район. Убит 25.08.1944 года. Помогите найти место захоронения. Хотела приехать на место захоронения прадеда.
Буду благодарна вам за информацию о месте нахождения Братской могилы с указанием фамилии и имени моего прадеда. Спасибо за ответ.... > > >
Dzień dobry! Szukam nazwiska Myślicki w tej miejscowości i powiecie. Jak ktoś znajdzie to piszcie!


Добрый день! Ищу Мыслицких данной деревне и округе. Если кто найдёт, пишите!
... > > >
Witam
Moja prababcia pochodziła z Janowic (Janowicz), nazywała się Marszeniuk, a z domu była Stanisławczyk, imię Ludwika, pradziadek miał na imię Tomasz. W 1936 roku mieszkała w Janowicach.
Pradziadek zmarł w 1918 roku w miejscowości Roś, niedaleko Wołkowyska. W Janowicach mieszkały rodziny Marszeniuk i Stanisławczyk, być może niektórzy są spokrewnieni. A w jakich latach mieszkali Pani pradziadkowie w Janowicach?
Pozdrawiam... > > >
Hello I'm looking for the birth certifcate of my father Jan Jozef Waluk 1933.... > > >
ищу данные о своем прадедушке и прабабушке,
Ягодницкий Василий Яковлевич и Анна Георгиевна (девичья фамилия неизвестна)
Их сын Ягодницкий Виктор Васильевич родился в деревне Романовка в 1936 году.... > > >
Z Denisk pochodziła rodzina mojej prababci Julii Meteńko (ojcec Dimitrij matka Łucja). Prawdopodobnie w 1915 wyjechali do Rosji. Z 8-smio osobowej rodziny wróciły tylko moja prababcia z matką. Dwie siostry zostały w Rosji. Szukam informacji i potwierdzenia tej historii.

Семья моей прабабушки Юлии Метенько (отец Дмитрий, мать Люция) происходила из Дениска. Вероятно, они уехали в Россию в 1915 году. Из семьи из 8 человек вернулись только прабабушка и мама. Две сестры остались в России. Ищу информацию и подтверждение этой истории.... > > >
Ищу сведения о моей родственнице Пызовской Юлии (отчество родные не знают). Известно, что в 1916 году она проживала на территории Ober Ost, находившейся в подчинении Верховного командования.После разделения территории Ober Ost на 3 района, Пызовская Юлия 20.12.1916 г. получила паспорт в административном районе Белосток-Гродно Семятичская волость Бельский повет, где указано место проживания Слохи Аннапольские. К сожалению, даты рождения нет в паспорте. Может быть кто-нибудь владеет какой либо информацией, или знает, где ее можно получить, отзовитесь, пожалуйста. С уважением Елена... > > >
Моя жена урожденная Балицкая. Ее дед - Антон Васильевич Балицкий - уроженец деревни Баличи. Хотелось бы знать: сохранились ли документы (церковные метрические записи) о его исторических корнях.... > > >