województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Здравствуйте! Подскажите, известно ли, в каком архиве находятся Метрические книги Костела Святого Антония в Малой Берестовице, составленные до 1919 года? Особенно интересует период с 1890 по 1900. Относилось ли к приходу Костела в 1890-х годах село Жукевичи Мало-Берестовицкой волости?... > > >
Witam,
Poszujuje informacji o rodzinie Madejskich(Józef oraz Wiktoria) zamieszkałych w Wołkowysku przy ulicy Chołosowskiej 17 m 3.
Ewentualnie ich dzieci urodzonych w latach 1939-1944 (Robert, Tadeusz oraz Ryszard)
Zostali przesiedleni do Polski w 1945roku.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje(gdzie mogę znaleźć akty urodzin/małżeństwa)... > > >
Сообщите существовало ли село Родионовское в Зельзинской волости в 1880-1910?
В Интернете не смог найти.... > > >
Poszukuję informacji na temat mojej praprababci Stefani Sało, z domu Olechnowicz, córki Michała i Anny Olechnowiczów, ur. 1 listopada 1894 r. w Skidlu. Miała męża Akima Sało i syna Michała Sało na których temat również poszukuję informacji. ... > > >
Mój prapradziadek Jan Borkowski urodził się w Balli Suchej 1 stycznia 1893 r. Jego rodzicami byli Antoni i Józefa. Niestety nic więcej nie wiem. Orientuje się ktoś może gdzie można znaleźć akta metrykalne z tych okolic? W której parafii ich szukać? ... > > >
To syn JANA KRYSIEWICZ i ELŻBIETY WILLANT: JAN WINCENTY KRYSIEWICZ – ur. 23.01.1862 r. - Poznań (godz. 17.45), zmarł 07.09.1940 r. - Warszawa; żona - STEFANIA DUSZYŃSKA. Jan Wincenty - ojciec nazywał go "Swym Druchem". Wspólnie z Antonim Czekayem byli współwłaścicielami Centralnego Labo-ratorium Chemicznego w Warszawie oraz nieruchomości Marszałkowska Nr 9. Antoni Czekay był mężem Heleny Krysiewicz (1859-1913) - córki Ignacego Krysiewicza (1816-1867). Tyle mam w prowadzonej genealogii rodu KRYSIEWICZ.... > > >
Szukam informacji o nauczycielu Stanisławie Czarnieckim który został wywieziony na syberie w czasie wojny.... > > >
Здравствуйте. Ищу информацию о семье Автуховых. Автухова Стефанида Ефимовна родилась в 1903 году в Полонке. Возможно, кто-то знает в каком направлении искать метрические книги православного прихода дореволюционного периода?... > > >
здравствуйте! Помогите,пожалуйста, найти сведения о датах рождения и бракосочетания моих бабушки и дедушки:Адамчук Софьи Лукьяновны и Василия . буду благодарна любой информации. Спасибо!... > > >
Witam,
w sprawie Szurycz proszę o kontakt na e-mail. Może pomogę.
Pozdrawiam... > > >