województwo poleskie

Przynależność administracyjna

Historia

Międzywojenne województwo poleskie zajmowało zachodnią część krainy geograficznej zwanej Polesiem. W czasach historycznych Polesie było początkowo pod władzą książąt kijowskich, a po rozpadzie Rusi Kijowskiej rządzili nim różni dzielnicowi kniaziowie. Przechodząc z rąk do rąk, kraina ta została w końcu podbita przez Litwinów i na całe wieki weszła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na mocy przystąpienia Wielkiego Księstwa Litewskiego do Rzeczypospolitej, Polesie stało się jej nieodłączną częścią aż do rozbiorów, kiedy weszło do imperium rosyjskiego i tak już pozostało do odzyskania niepodległości w 1918r.

Herb województwa poleskiegoMiędzywojenne województwo poleskie zajmowało około 3/5 obszaru dawnego województwa brzesko-litewskiego utworzonego w 1569 ze stolicą w Brześciu Litewskim. Reszta składała się z części historycznego Wołynia oraz początkowo, z powiatów baranowickiego, nieświeskiego i stołpeckiego wcielonych następnie do województwa nowogródzkiego. W 1931 odłączono od województwa powiat sarneński i wcielono go do województwa wołyńskiego. W 1939 r. w skład województwa poleskiego wchodziło dziewięć powiatów: brzeski, drohiczyński, kobryński, kosowski, koszyrski, łuniniecki, piński, prużański i stoliński. Stolicą województwa był Brześć n/Bugiem.

Mapa województwa poleskiego

Województwo poleskie - powiaty i większe miasta i miasteczka

17 września 1939 r. województwo przestało być częścią Rzeczypospolitej. Obecnie obłast brzeska Republiki Białoruś pokrywa się terytorialnie mniej więcej z obszarem województwa poleskiego, z wyjątkiem powiatu koszyrskiego, który znalazł się na terytorium Ukrainy i dodanego powiatu baranowickiego.

Ludność

Województwo poleskie było jednym z najsłabiej zindustrializowanych i zurbanizowanych województw przedwojennej Polski. Na 15 miast i 31 miasteczek tylko kilka spełniało faktycznie funkcje miejską (Brześć, Pińsk, Prużana, Kobryń, Stolin, Dawidgródek). Pozostałe były raczej osadami miejskimi lub dużymi wsiami.

Dane pochodzące z powszechnego spisu ludności przeprowadzonego we wrześniu 1921 r. podają, że ludność Polesia wynosiła wówczas 888 898 mieszkańców, co statystycznie stanowiło 20,8 mieszkańców na l km2. Spis przeprowadzony w grudniu 1931 r. wykazał, że województwo zamieszkiwało już 1 134 538 mieszkańców.

Spis z roku 1921 podaje, że województwo poleskie według narodowości składa się z 24,3% Polaków, 17,8% Rusinów, 10,4% Żydów oraz 42,5% Białorusinów z nieznaczącym procentowo dodatkiem ludności pochodzenia niemieckiego i litewskiego. (Przypuszcza się, że informacje dotyczące procentu ludności polskiej nie są dokładne i prawdopodobnie zostały zawyżone).

Historia osadnictwa polskiego na ziemi poleskiej sięga czasów królowej Bony, która w byłym księstwie pińskim i kobryńskim prowadziła osadnictwo szlachty, głównie mazowieckiej i wielkopolskiej. Od tego też czasu datują się wpływy kultury polskiej, a jednocześnie wpływ katolicyzmu. Spolonizowała się również szlachta litewska i litewsko-ruska. Wywodzili się z niej Czartoryscy, Czetwertyńscy, Druccy-Lubeccy, Ogińscy, Puzynowie, Sanguszkowie, Radziwiłłowie czy Sapiehowie. Z Polesia pochodzili Kościuszko i Traugutt, minister skarbu książę Drucki-Lubecki, senator Roman Skirmuntt, rektor Uniwersytetu Wileńskiego Józef Twardowski, pisarze Eliza Orzeszkowa, Władysław Syrokomla, Józef Ignacy Kraszewski, Maria Rodziewiczówna i wielu innych.

Od 1919 r. rozpoczął się kolejny etap umacniania polskości na terenie Polesia. Służyły temu między innymi akcje kolonizacyjne. Koloniści przybywali najczęściej z województw łódzkiego, kieleckiego, krakowskiego, rzadziej ze Śląska i Wielkopolski.

Według
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej:
województwo poleskie na obszarze Republiki Białoruś,
Warszawa 2000, Oficyna Wydawnicza GRAKO Łódź

Wiadomości:

У меня прабабушка Драгун (до замужества Дубовская) Анна Семёновна 1902 г.р. из Самойловичей. Муж - Драгун Григорий Михайлович 1900 г.р., жил там же... > > >
Dzień dobry poszukuje na prośbę znajomej z USA aktu urodzenia Lejzera Korczonker ur. 15.08.1921 w Prużanie . Imiona rodziców Moses i Lea z domu Gutman ( Żydzi ) Takie informacje mam z archiwum Arolsen z Niemiec . Córka tego Pana chce ubiegać się o paszport Polski z tąd poprosiła mnie o wyszukanie aktu urodzenia . Dane wszystkie mam z Arhiwum . Będę wdzięczna za podpowiedź gdzie mam tego szukać bądź gdzie mogę uzyskać informacji. Serdecznie dziękuję ... > > >
Поиск
Найдено 17 формуляров.
Поделиться результатами поиска с друзьями:
Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения
Миронова Евгения Александровна 1930 —
Распутина Августа Тимофеевна 1930 —
Распутина Анастасия Федоровна 1884 —
Распутина Валентина Андреевна 1921 —
Распутина Валентина Тимофеевна 1923 Алтайская губ.
Распутина Вера Семеновна 1929 —
Распутина Екатерина Семеновна —
Распутина Екатерина Федоровна 1904 Архангельская обл., Подосиновский р-н, дер. Дор, Ленинский сельсовет
Распутина Елена Терентьевна 1903 заимка Халярта Заларинского р-на Иркутской обл.
Распутина Зоя Петровна 1937 Коми АССР
Распутина Ксения Иосифовна —
Распутина Любовь Семеновна —
Распутина Любовь Яковлевна 1942 Пермская обл.
Распутина Мария Семеновна — > > >
Фамилии крестьян деревни Долбнево, которые встречались в метрических книгах по Крестовоздвиженской церкви Высоко-Литовска с 1893 по 1913 годы. В архиве у меня было очень мало времени, поэтому список не полный.
Алешка
Брик
Василюк
Волковицкий
Дунак
Жминька/ Жминько
Кирисюк
Ковальчук
Кондратюк
Крупский
Курилюк
Ласкович
Лукьянюк
Мартынюк
Мизюк
Минерук
Мончак
Олиферук
Осипюк/ Осипук
Парфенюк
Прокопюк/Прокопук
Романюк
Романюк (ориентировочно в 1900 году эту фамилию взяла семья, которая ранее носила фамилию Дорошук)
Савостьянюк
Самусюк
Соболевский
Соболюк/Соболь
Стрещук
Сушинский (кр-н деревни Бельны, Сокольского уезда, проживающий в Долбнево)
Терещук
Шеп/ Шепп
Шинирюк
Шпак... > > >
Отец моего деда - Никита Николаевич Коробейко 1874 г. р., жена Дарья Васильевна. Никита уехал в Америку на заработки в 1910 г. и не вернулся. Его сын - Емельян Никитич 1909 г. р. - мой дед. Предположительно, с началом ПМВ, семья переехала в Курган. ... > > >
Poszukuję informacji o moim ojcu, który urodził się przed wojną na ziemiach polskich. Gmina Brześć nad bugiem , Powiat Brzeski , Województwo Poleskie. imię ojca Leonid , nazwisko rodowe Kowalczuk. Data urodzenia 20.08.1928 imię matki mojego ojca Anna Kowalczuk miejsce urodzenia ten sam. Imię ojca mojego ojca Filip Kowalczuk. Ищу данные отца Леонид Ковальчук 20.08.1928 г.рождения. Родился в Брестской области, Каменецкий район, д.Волковичи . Также ищу бабушку Анна Ковальчук (фамилия по мужу) дата рождения неизвестна и дед Филипп Ковальчук. Все зарегистрированы в католической церкви.... > > >
Шукаю інфармацыю пра майго дзядка Паляшчук Андрэй Антонавіч. ... > > >
Просматривал Метрические книги Ружанской церкви 1896-1902, выборочно 1840- 60 г.г. Линцевичей там очень много, Орочков чуть поменьше. Линцевичей к примеру больше всего приглашали в свидетели при крещениях, бракосочетаниях. В период Российской империи 1795-1917 г.г. все Линцевичи, как и остальные жители относились к крестьянству. Там ещё встречалась фамилия Линец. Линцы, после войны 1939-45 г. в деревне была одна семья, их так называли, типа по уличному, но фамилия у них была
Линцевич. Была ли в 19 веке между Линцами и Линцевичами какая то родственная связь неизвестно. Скорее была. Относились ли предки жителей Близной, к каким то другим сословиям, в частности шляхетсим до 19 века, что вполне может быть, неизвестно, потому как тысячи семей бывшей шляхты, только в Гродненской губернии,... > > >
Busco la partida de Nacimiento de mi madre wiera tolkacz nacida 20/04/1936 en la aldea de Hutowo, ortodoxa.
Agradeceré información.... > > >
Ищу родственников по линии Шатилович - Антон Шатилович с женой Натальей(Долмат) их сын Иван, Мария, Григорий, София. В 80- х годах Григорий в возрасте около 60-ти лет проживал с семьёй в Лунинце. Я правнучка по линии сестры Натальи - Ульяны. Если кому хоть что либо известно - отпишитесь.... > > >