gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Добрый день,
метрические книги по этому населенному пункту есть также Государственном архиве Смоленской области. Я запрашивала на своего деда и его брата. По деду (1895 гр) пришел ответ, что метрические книги не поступали и рекомендация обратится в архив в Минске, а по его брату (1902 гр) прислали выписку.... > > >
Здравствуйте! Наш отец прошел ВОВ, дошел до Берлина, награждён 3 медалями. Я составляю родословную семьи. Найдя личное дело отца, в анкете указано, что первый сын Савицкий Виктор Сергеевич погиб. На сайте ,,Мемориал,, я нашла брата, о котором раньше не знала. Моя мама вторая жена отца. В документе указано,что Савицкий В.С. погиб в Дубровенском районе Витебской обл в деревне Пущаи, западнее, 500.м ( первое захоронение). Прошу Вас помочь найти место перезахоронения Савицкого Виктора Сергеевича 1921 г.р. г.Смоленск. С огромной благодарностью и уважением к тем людям, кто проводит поиск солдат, никто не должен быть забыт! Михайлова (Савицкая) Светлана Сергеевна г.Смоленск.... > > >
Ищу сведенья о Мифодии Гриневич, Стефане Мифодьевиче Гриневич, Любовь Григорьевне ГамратКурек Гриневич, проживающих в Канарщине в 19-м, начале 20-го веков.... > > >
https://archives.gov.by/home/genealogiya/metricheskie-knigi/metricheskie-knigi-pravoslavnyh-i-uniatskih-greko-katolicheskih-czerkvej/metricheskie-knigi-pravoslavnyh-czerkvej-klimovichskogo-uezda-mogilevskoj-gubernii ваша церковь скорее всего в Печерская есть МК...их нужно смотреть в 1 очередь, потом Ревизии по Климовичскому уезду все в НИАБ.... > > >
в НИАБ есть РС и кажется есть Прусинсмкая церковь МК... > > >
сохранились в НИАБ МК примерно с 1880 по 1918 не все года, так что если что пишите..думаю, скоро они будут у меня ... > > >
выписываю деревню по МК и РС..пишите если что... > > >
Моя бабушка Носова Анна Никитична 1896 года рождения. Родилась либо в Кричеве, либо где-то рядом. В детстве ходили в Кричев в церковь, шли босиком, ботинки несли на плече и перед церковью обувались. Фамилия первого мужа Киселев- из тех же мест. от него было 2 детей, затем овдовела и вышла второй раз замуж за Павлюченко Петра. С ним и поехала в Сибирь, в Красноярский край. Ехали в теплушках (еще их называли телятники) больше месяца, в дороге и похоронила одного ребенка и родила. Всего родила за всю жизнь 14 детей, но пережили все невзгоды всего 5- это мои мама, дяди и тетушки.У бабушки было 2 брата, старший вроде бы Сергей. Они рано стали сиротами. Хочу найти записи о рождении и продолжить поиск своих корней. буду благодарна за любую помощь и подсказку.... > > >
В Горецком районе есть только одна деревня с названием Тушевая, оттуда родом мой дед Литвинов Леон Евсеевич... > > >
Хочу узнать историю образования д. Турейск и д.Травна расположенных на территории Краснопольского района... > > >